Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image
Hero Image

WELKOM BIJ NEW TEXECO

Homeland of
research on sustainable fashion and textiles

NewTexEco (New Textile Ecosystems) is de onderzoeksgemeenschap naar duurzaam textiel van ArtEZ, Saxion en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met een groot aantal praktijkpartners. NewTexEco is mogelijk gemaakt door een achtjarige SPRONG-subsidie van NWO/SIA om onderzoek naar een duurzame en regeneratieve textielsector te versterken. De kern van NewTexEco wordt gevormd door vijf lectoraten van ArtEZ (Mode, Tactical Design), Saxion (Sustainable & Functional Textiles) en HvA (Fashion Research & Technology, Fashion Identity). Dankzij de diverse kennisdomeinen van deze lectoraten en de betrokkenheid van ca. dertig praktijkpartners, kunnen we data, kennis en kunde verbinden en verder ontwikkelen in trans-disciplinair onderzoek voor innovaties in elke fase van de textielketen: van productie, ontwerp en (her)gebruik.

Meer weten over onze visie en missie?

Projecten

Overzicht
Project Image

Onderzoek

Transitions

In Transitions werken universiteiten, hogescholen, platforms en instituten samen om de transitie naar een duurzamer, circulaire textiel en mode-industrie te ondersteunen. Het project doet dit door nieuwe leermethoden en hulpmiddelen te ontwikkelen om studenten, jonge ontwerpers en professionals te ondersteunen bij de reële, dagelijkse uitdagingen die de groene transitie hen toewerpt. Aanpak Een circulaire economie […]

Project Image

Educatie

AEQUALIS4TCLF

Onderzoeksproject AEQUALIS4TCLF richt zich op het (naderende) tekort aan praktische skills die nodig zijn voor een toekomstbestendige, meer digitale Europese kleding- en textielsector. Samen met partners uit maar liefst zeven Europese landen, waaronder Tsjechië, Kroatië, Lithuania, Finland, Slovenië, Servië en Nederland, werken de lectoraten van Jose Teunissen en Troy Nachtigall mee aan het ontwikkelen van […]

Project Image

Onderzoek

Going Circular Going Cellulose

Going Circular Going Cellulose (GC)2 is een onderzoek van ArtEZ en Saxion naar de mogelijkheden om de technische productie van garens en textiel van duurzame cellulosevezels te verbinden aan de wensen en eisen van textielontwerpers. Duurzaamheid en circulaire economie zijn belangrijke thema’s in de textielketen. Veel bedrijven willen duurzamere textielproducten maken, maar weten niet hoe. […]

Project Image

Van zeegras tot duurzame textieltoepassing

In dit project werden Europese en met name Nederlandse zeegrassen onderzocht op de juiste eigenschappen om ze ecologisch en economisch duurzaam te telen, te oogsten en te verwerken – al dan niet gecombineerd met andere duurzame materialen – tot grondstof voor textiele toepassingen?  Daarbij werd ook gekeken naar of historische kennis van verwerking en toepassingen van […]

Project Image

Onderzoek

Shape Changing Textiles

In dit project is onderzocht hoe shape-changing textiles (stoffen die actief van vorm kunnen veranderen in interactie met de drager of de omgeving) kunnen worden ontworpen op basis van ecologische principes om duurzaam gedrag en welzijn te bevorderen. Samen met onderzoekers Pauline van Dongen en Anna Wetzel, hebben consortiumpartners AMOLF, het Ecomimicry Instituut, Next Nature […]

Project Image

Bamboo Europe

Is het mogelijk om een duurzame, transparante en lokale waardeketen op te zetten voor het verwerken van bamboe ten behoeve van interieur, bouw en textiel? Het lectoraat Tactical Design onderzoekt de mogelijkheden van in Europa geproduceerde bamboe – van grondstof tot eindproduct. Bamboe is een veelbelovende hernieuwbare grondstof die snel groeit, een grote CO2-opname kent en […]

News Image

10 juli 2024

NewTexEco brengt het Nederlandse ecosysteem in kaart

In samenwerking met Modint hebben we een dataset verkregen van alle Nederlandse bedrijven in de textielsector geregistreerd bij KvK (ruim 12.000), hun leeftijd (jaar van registratie), aantal werknemers, kantoorruimte (km2), en bedrijfswebsites. De HvA heeft een onderzoeksassistent ingehuurd om deze dataset te onderzoeken en meer details te verkrijgen over de bedrijven in het ecosysteem van […]

News Image

9 juli 2024

NewTexEco biedt gratis advies tijdens inloopspreekuur op Circular Textile Days

Kom langs op de Circular Textile Days voor gratis advies van NewTexEco experts! Tijdens onze co-designsessies hebben onze partners aangegeven dat er behoefte is aan meer kennis over gebruikersgedrag, hoe je data kunt gebruiken, en over materialen. Als eerste stap nodigen wij je uit om ons team te bezoeken op de Circular Textile Days waar […]

News Image

8 juli 2024

Spannend nieuws voor samenwerkingen in circulair textiel!

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het versterken van de vele duurzame en circulaire initiatieven in de textielsector door het sponsoren van een klein en ervaren regieteam (‘ketendoorbraak regie’). Dit team van specialisten gaat de DCTV (Dutch Circular Textile Valley), het landelijke samenwerkingsverband van koplopers op het gebied van circulair textiel, verder ondersteunen en […]

News Image

27 juni 2024

Daniëlle Bruggeman benoemd tot bijzonder hoogleraar Mode en Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit

Daniëlle Bruggeman is per 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar Mode en Duurzaamheid aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bruggemans benoeming vindt plaats in het kader van een uitwisseling rondom duurzaamheid tussen ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud Universiteit. Hiermee willen beide partners verbindingen leggen tussen kunst en […]

News Image

24 juni 2024

Textile Surgery

Als onderdeel van het symposium Ties that Bind op 21 mei jl. organiseerden we een Textile Surgery, een sessie waarin een aantal experts kledingstukken analyseren hoe ze gemaakt zijn, van wat voor materiaal, en wat hun culturele betekenis is. Aan de orde kwamen een leren jack, een katoenen pyjamaset van Kallol Datta (ontwerper en interlocutor […]

News Image

29 mei 2024

State of Fashion x NewTexEco symposium ‘Ties That Bind’

Dinsdag 21 mei vond het symposium ‘Ties that bind’ plaats, een samenwerking van NewTexEco, ArtEZ en State of Fashion. We verwelkomden 160 bezoekers, een diversiteit aan bedrijven, onderzoekers en studenten uit de mode- en textielindustrie. Verbindingen tussen het globale Noorden en het globale Zuiden stonden in het programma centraal. Te beginnen met de vraag: hoe […]

News Image

28 mei 2024

Gezocht: partners voor NWA-ORC projectaanvragen

NewTexEco is gedreven om projectaanvragen te schrijven voor de NWA-ORC Onderzoek op Routes door Consortia. In het belang van het creëren van consortia organiseert NWO collaboratieve workshops voor de call. We zoeken nog partners voor: Smart Industry 5.0: Life-Cycle Living Labs voor Complete Ceten Circulariteit. LLL4CCC richt zich op het ontwikkelen van robot gestuurde ecosystemen voor […]

News Image

27 mei 2024

NewTexEco op Munich Creative Business Week

Op 14 mei j.l. presenteerde NewTexEco zich op de Munich Creative Business Week (MCBW). De presentatie was onderdeel van een uitgebreid programma, samengesteld door CreativeNL in samenwerking met NewTexEco, Modepartners025, Creatief Arnhem en met medewerking van een aantal ontwerpers en de Dutch Design Foundation. Met de titel ‘The design-based approach to co-creating with nature’ lag […]

News Image

24 mei 2024

Jaarlijkse conferentie Textile ETP 2024

De 18e jaarlijkse Textile ETP-conferentie vond plaats in Mechelen, op 14 en 15 mei jl. Dit is altijd een belangrijke bijeenkomst waarin de leden, waaronder marktleiders, experts, onderzoekers en innovators de toekomst van de textielsector bespreken. Belangrijk onderwerp dit jaar was de lancering van het EU Textile Research Partnership Textiles of the Future, het allereerste […]

News Image

22 mei 2024

Jens Oelerich wordt nieuwe lector Sustainable & Functional Textiles bij Saxion

Wij zijn zeer verheugd om aan te kunnen kondigen dat dr. Jens Oelerich vanaf 01-06-2024 zal starten als lector Sustainable & Functional Textiles bij Saxion. Hij volgt dr. Jan Mahy op die in de zomer van 2024 zal terugtreden als lector. Het lectoraat Sustainable & Functional Textiles (SFT) is met 15 onderzoekers een van de […]

News Image

13 mei 2024

Het TEXPOWER project kan van start gaan

Verschillende consortiumleden van NewTexEco en Hogeschool Saxion hebben een substantieel meerjarig project toegekend gekregen, genaamd TEXPOWER. In de transitie naar een circulaire textielketen heeft dit project als doel innovatieve technologieën te ontwikkelen en schaalbaarheid aan te tonen in de “closed loop” textiel-naar-textiel recycling.

News Image

8 mei 2024

Zeven thema’s die ons onderzoek richting geven

Wie draagt het risico voor overproductie? Wat is het ultieme duurzame materiaal? Is natuurlijk altijd beter? Op 26 februari en 5 maart 2024 hebben we samen met een diversiteit aan praktijkpartners gebrainstormd over de thema’s en vragen die het meest relevant zijn in de transitie van de textielsector voor de partijen binnen ons consortium.

News Image

22 februari 2024

Data-flow for circular Textiles 

Op 21 februari jl. kwam het Nederlandse consortium van Stichting TEXroad met Stichting TexPlus en de Estse organisaties Saku, Lääne-Harju en Humana Estland bij elkaar in Zwolle waar zij hun ervaringen deelden met het vormen van de datastromen die nodig zijn om de transitie naar circulair textiel te stimuleren, en na de presentatie hadden we […]

News Image

2 februari 2024

Programma Circulair Textiel Twente afgesloten. Partners gaan door. 

Van 2019 t/m 2023 hebben de TexPlus partners intensief samengewerkt binnen het Regio-Deal programma Circulair Textiel Twente https://texplus.nl/circulair-textiel-twente, mede mogelijk gemaakt door de Twente Board, Provincie Overijssel en het Rijk.  Op 30 januari jl. presenteerden zij aan de circa 150 aanwezigen de resultaten van dit programma tijdens een informatieve en interactieve slotbijeenkomst in Enschede.  In […]

News Image

16 januari 2024

Ketendoorbraakproject Circulair Textiel  

In een nieuw project Circulair Textiel maken 150 textielondernemers en -organisaties hun keten circulair. Dit doen zij door hernieuwbare, duurzame grondstoffen te gebruiken. Zo besparen ze materialen, verminderen ze hun CO2-uitstoot en dragen ze flink bij aan een economie waarin afval niet bestaat. Het gaat onder meer over hergebruik internationaal, hergebruik in Nederland, en recycling, […]

News Image

15 november 2023

Partners NewTexeco in de Pers 

Sinds september heeft de Twente Board een nieuwe voorzitter: voormalig minister Ank Bijleveld. Tijdens het Twente Event op 1 november 2023 droeg Ank een jurk van gerecycled textiel, ontworpen en gemaakt door Karen Kolkert uit Goor. De jurk is een bijzondere samenkomst van de inspanningen van diverse TexPlus partners. De stof van de jurk is […]

News Image

23 september 2023

NewTexeco officieel van start 

Donderdag 21 september vond de officiële kick-off plaats van dit fantastische collectief bij ArtEZ in Arnhem. Dit werd grootst gevierd samen met het programmateam, de consortiumpartners, de Colleges van Bestuur van de drie kennisinstellingen en overige geïnteresseerden uit het netwerken. De samenwerking werd bezegeld door de voorzitters CVB van de drie hogescholen die op het […]

Publicaties

Overzicht
Publication Image

E-pub

New Applications for Seagrass

AUTEURS

F. Abbink, S. van As, B. ten Den, E. Fissore, N. Masselink, M. Rolink, A. Schäfer, M. Tieberink

DATUM

januari 2024

UITGEVER / UITGAVE

Saxion

Download
Publication Image

Rapport

Ecological Opportunities and Challenges for Sustainable Bamboo Cultivation in the Netherlands

AUTEURS

H. Aaldering, C. Meng, W. Eelman, R. Krauss, I. Amrulloh, L. Wiels, J. Kern, J. Stolz

DATUM

mei 2023

UITGEVER / UITGAVE

WUR Academic Consulting Training

Download
Publication Image

Boek

Exploring seagrass for sustainable design

AUTEURS

M. Baggerman, M. Bruggink, J. van den Eijnde, J. Fiddelaers, C. Groenewegen, T. Veenhoven

DATUM

2023

UITGEVER / UITGAVE

ArtEZ Press

Boek
Publication Image

Artikel

Kleermotten, oplossing voor het textielafvalprobleem?

Artikel op basis van NWO/SIA Kiem-project ‘Natuurlijke Opruimers: inzet van motten in een circulaire textiel waardeketen’ (okt 2021-okt 2022).

AUTEURS

M. van de Veerdonk, D. Mattijssen

DATUM

januari 2022

UITGEVER / UITGAVE

Dierplagen Informatie

Download
Publication Image

Rapport

Seagrass: Possible career of washed up?

AUTEURS

A. Jaramillo Cepeda, S. Meurs, S. van Schie, J. Steller, H. Wesseler

DATUM

januari 2021

UITGEVER / UITGAVE

WUR Academic Consulting Training

Download
Publication Image

E-pub

Going Circular, going Cellulose

AUTEURS

Theresia Grevinga e.a.

DATUM

januari 2021

Download
Publication Image

Rapport

Circular Intimacies

Dit rapport, gebaseerd op het onderzoek in ‘Going Eco Going Cellulose’ (Saxion/ArtEZ 2017-2019) beschrijft een ontwerpgedreven, multi-stakeholder en interdisciplinaire ontwerpaanpak en vormen van co-creatie, en biedt inzicht in (nieuw ontwikkelde) circulaire ontwerpprincipes.  

AUTEURS

Daniëlle Bruggeman, Anja Köppchen, Freya Zaplata

DATUM

januari 2021

UITGEVER / UITGAVE

ArtEZ

Download

Rapport

Recommendations for a Circular Design Practice

Dit is een doorontwikkeling van ‘Closing the Loop Design Guideline for Recycling’, gebaseerd op het onderzoek ‘Going Circular Going Cellulose’ (Saxion/ArtEZ, 2018-2020). Deze richtlijn geeft praktische handvatten voor mode- en textielontwerpers om tot een circulaire ontwerpen te komen.

AUTEURS

Zinzi de Brouwer

DATUM

januari 2020

UITGEVER / UITGAVE

ArtEZ

Download
Publication Image

Rapport

Creating a Circular Chain for European Moso Bamboo

AUTEURS

R. van Buuren, M. van Dijk, F. Gusmão, M. van Oorschot, G. Ulibarri, F. Trevisan, L. van der Veen

DATUM

januari 2020

UITGEVER / UITGAVE

WUR Academic Consulting Training

Download
Publication Image

Conference Paper

Going Eco Going Dutch

Dit artikel presenteert de resultaten van het onderzoeksproject ‘Going Eco, Going Dutch’ (2015-2017), waarin de productie, het ontwerp en de branding van modetextiel gemaakt van lokaal geproduceerde hennepvezels in Nederland werden onderzocht.

AUTEURS

José Teunissen, Theresia Grevinga, Daniëlle Bruggeman

DATUM

januari 2018

Download
Publication Image

Artikel

In textiel is duurzaamheid geen optie, maar noodzaak!

AUTEURS

Theresia Grevinga, Anton Luiken

DATUM

juli 2024

UITGEVER / UITGAVE

Texpress

Download
Publication Image

Rapport

Closing the Loop Design Guideline for Recycling

Een pilot handleiding voor modeontwerpers, ontwikkeld in het project Closing the Loop (ArtEZ/Saxion, 2015-2017) waarin een aantal ontwerp- en productierichtlijnen beschreven die bijdragen aan het sluiten van de textiel-waardeketen en een positief effect hebben op consument en omgeving, met een minimale impact op het milieu.

AUTEURS

Zinzi de Brouwer

DATUM

januari 2017

UITGEVER / UITGAVE

ArtEZ

Download
Publication Image

Rapport

Textiel Recycling. Een overzicht; een basis voor een circulaire economie in de textiel- en kledingindustrie

Rapport over de negatieve milieueffecten van textiel en hoe deze te beperken, vooral industrieel en post-consumer textiel te recyclen.

AUTEURS

Anton Luiken

DATUM

januari 2015

UITGEVER / UITGAVE

CLICKNL, NextFashion

Download